ble det gitt pålegg (i 1966) om utsetting av 10.000 en-somrig ørret i Rana, og gjennom .. Fiskeutsetting vurderes som eneste tiltak for å opprettholde et fiske i Tjønn v/Kilvatn-. 2. Funnet rogn i gyteplass, observerade 3st ørret i små kulper.

Ørret i kulpen fisking

Ørret i kulpen fisking

Ørret i kulpen fisking

Ørret i kulpen fisking Ørret i kulpen fisking

Hvordan fiske sjøørret – Tips – Guide – Rosareke

Ørret i kulpen fisking

Ørret i kulpen fisking

Ørret i kulpen fisking

Ørret i kulpen fisking

Ørret i kulpen fisking

overordnet mål at jakt og fiske skal være rimelig og tilgjengelig for Kulper og gytemuligheter .. Fiskeravgift for fiske etter laks, sjøørret og sjørøye. Fiskeregler.

Ørret i kulpen fisking

Ørret i kulpen fisking

Ørret i kulpen fisking

Ørret i kulpen fisking

Ørret i kulpen fisking

Skitt fiske i Nea - Selbyggen

Ørret i kulpen fisking

Ørret i kulpen fisking

Ørret i kulpen fisking

Ørret i kulpen fisking

Ørret i kulpen fisking

Ørret i kulpen fisking